Projecten

Dutch Electronic Art Festival

internationaal festival voor elektronische kunst.

Latest video:

NATO.0+55 »
26-feb-2003 (4:50)
Verslag van 'Media Knitting' workshop tijdens DEAF03
bekijk video»

DEAF98: De Kunst van het Ongeval Onze wereld zit vol ongevallen. De dingen die we maken, hebben net zo vaak de neiging om het niet te doen als om het wel te doen. We proberen de functies van een product te voorspellen en te beheersen, toch staan we vaak verbaasd over de creativiteit die het product aan de dag legt om op allerlei manieren gebrekkig te functioneren. Het ongeval wordt alleen maar ervaren als een ramp wanneer ervan wordt uitgegaan dat een stabiele toestand, een betrouwbaar product of een gereguleerde functie plotseling in een onbeheersbare overgangstoestand terechtkomt. Ongevallen gebeuren alleen vanuit het perspectief van de illusie van zekerheid. Tegenslagen en falen zijn geen tekenen van ondeugdelijk gebruik. Integendeel, ze wijzen op een actieve productie van het 'ongevalspotentieel' in een product: De uitvinding van het schip impliceert de schipbreuk, de trein ontdekt de ontsporing (Virilio). Het ongeval is het ultieme functioneren van een product.

Het Dutch Electronic Art Festival is een internationaal en interdisciplinair tweejaarlijks festival dat in Rotterdam wordt georganiseerd door de V_2 Organisatie. Bellissima heeft er verschillende programma's over gemaakt.

In 96 was Digital Territories het thema.   

DEAF 98: The Art of the Accident