Projecten

Permanent Flux

de geschiedenis van multimedia

Vanaf het midden van de 19de eeuwen, toen de industriële revolutie zich aftekende en het tijd en ruimte perspectief zich in rap tempo veranderde en het ontstaan van nieuwe media kunstenaars aanzette tot samenwerking. Wagner was de eerste die met duidelijk omschreven ideeën daar over kwam die hij samenvatte in zijn wel bekende gesamptkunstwerk, daar na volgde velen zijn voorbeeld tot in de hedendaagse kunst waar in we in steeds grotere mate samen werking zien tussen de verschillende disciplines, vooral op het gebied van de digitale media zoals Internet en CD-rom is het duidelijk dat er spraken is van Gesamptdatenwerk. Aan de hand van film, video en diaprojecties wordt in de eerste twee delen een beeld geschetst van de historische context, in de laatste twee delen word verder ingegaan op de resultaten van dergelijke werkwijze. Aflevering 1 # Het Gesampt Kunstwerk Frans Everts, Hoofd van de Interfaculteit voor Beeld en Geluid aan Het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Gesampt Kunstwerk als metafoor voor de huidige Post modernistische pop cultuur Deze uitzending geeft een over zicht van het ontstaan en de verdere uitwerking van het Gesampt kunstwerk. Aflevering 2 # Speed Energy, Techno-Scene of the Twenties Siegfried Zielinski, media-archeoloog, filmhistoricus, Hoofd van de Kunsthochschule fur die Medien in Keulen. Deze uitzending gaat in op het ontstaan van de techno cultuur in de twintiger jaren en deze wordt vergeleken met de actuele situatie en hoe de huidige generatie daar op voort borduurt. Aflevering 3 # Tapetijd , Fluxus. Paul Garrin, (USA) multimedia kunstenaar oprichter van “Media Filter” Deze uitzending gaat over het gedachte goed van de Fluxus generatie en wat daar op volgde Paul Garin produceerde vele video’s voor Nam June Paik de bekende Fluxus Video Kunstenaar die onder andere aan de wieg stond van de moderne video-kunst en de video-mixer! Hier bij laat hij zien hoe hij zelf met media omgaat aan de hand van een aantal van zijn installaties die een mengeling zijn van video computer-interfaces en Internet. Aflevering 4 # Gesampt Datenwerk. Laurie Anderson (USA) zangeres, componiste en multimedia-kunsternares. Over het gebruik van verschillende media vormen in haar werk onder andere in haar CD-rom project: “Puppet Motel”, ze laat zien hoe ze de verschillende media vormen gebruikt als basis voor haar projecten. .

Bellissima heeft in samenwerking met De Balie Amsterdam een serie van 4 lezingen georganiseerd onder de noemer Permanent Flux, aan de hand daarvan is een serie televisie programma’s samengesteld die parallel loopt aan de thematiek van de lezingen reeks. Tevens verschijnt er een CD-rom onder dezelfde titel. Permanent Flux is een serie over de pogingen van verschillende kunststromingen en disciplines om samen kunst te maken.

Cultureel centrum de Balie organiseerde een serie van 4 lezingen over de geschiedenis van multimedia. De lezingen zijn door Bellissima intergraal opgenomen en uitgezonden, de Balie produceerde later de CDRom.

 

Uitzend data waren:
7 Maart Permanent Flux 1 # Het Gesampt Kunstwerk. o.l.v. Frans Everts.
21 Maart Permanent Flux 2 # Techno-Scene of the Twenties Revisited o.l.v. Siegfried Zielinski
4 April Permanent Flux 3 # Fluxus o.l.v. Paul Garrin.
18 April Permanent Flux 2 # Gesamptdatawerk o.l.v. Laurie Anderson.