Projecten

Limited Edition

een platform voor nieuwe ontwikkelingen in videokunst en nieuwe media.

Een videomagazine van (bestaand) materiaal op het gebied van de (video)kunst, nieuwe media, (elektronische) muziek en literatuur. Thematisch samengesmeed tot een eigen, nieuw geheel. De redactie stelde zich op als curator: allerlei materiaal afkomstig van distributeurs, festivals, manifestaties en individuele kunstenaars of collectieven, werd verzameld. Ze wilden nadrukkelijk geen "state of the art" tonen, maar probeerden een bepaald thema vanuit verschillende invalshoeken invulling te geven.